پروژه های فناوران همیار سازه

بازسازی هتل

تصور غلطی که در ذهن عموم وجود دارد این است هتلی که از ابتدا تاسیس شده تا باید تا اخر با همان استایل و دیزاین باقی بماند و تبدیل یک هتل قدیمی به هتل مدرن غیر ممکن است.

قاعدتآ هرچه به جلوتر می رویم همه چیز درحال تغییر و نوشدن است یا به اصطلاح تکامل یافتتن الگوهای مدیریتی هتل های مدرن باید با شرایط تطبیق داشته باشند.

در صنعت جالب هتلداری به خاطر از دست ندادن مشتریان سابق و جذب میهمانان جدید باید به امور هتل مانند تمیزبودن و نگهداری هتل رسیدگی کرد. چون اغلب هتل ها در 24 ساعت شبانه روز درحال فعالیت هستند و اگر درست نگه داری نشود امکان دارد خیلی زود فرسوده شود و آن ابهت سابق خود را از دست بدهد.

gilace.com