پروژه های فناوران همیار سازه

ساختمان اداری - تجاری وزراء

انجام شده 75%
تاریخ آغاز پروژه: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ اتمام پروژه: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

پروژه ساختمان اداری - تجاری وزراء در منطقه 6 تهران واقع شده است . این پروژه با متراژ 7082 متر مربع در قطعه زمینی به مساحت 503 متر مربع که مشتمل بر 8 طبقه زیرزمین پارکینگ ، دو طبقه تجاری و 8 طبقه اداری می باشد . عملیات اجرایی این پروژه در تاریخ 95/11/23 آغاز گردیده است.

gilace.com