پروژه های فناوران همیار سازه

طراحی و مشاوره مجتمع گردشگری نشتارود

100%
تاریخ آغاز پروژه: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ اتمام پروژه: ۳۰ مهر ۱۳۹۵

شهر نشتارود با وجود آبشارها، آب های سرد و گرم معدنی، غارها، چشمه ها، دریا و جنگل این منطقه را قطب مهم گردشگری در کشور و حتی در سطح جهان مطرح کرده است.  پروژه مجتمع تفریحی - گردشگری نشتارود واقع در مازندران - نشتارود- محله خشکه داران می باشد . مساحتآن 115 هزار متر مربع بوده و مساحت بنای آن 27000 متر مربع طراحی شده است.

gilace.com