درباره ما | شرکت فن آوران و همیار سازه

شرکت فن آوران همیارسازه جهت انجام فعالیت در هرگونه عملیات ساختمانی ،تاسیساتی ،راه سازی و سدسازی و انجام کلیه امورمهندسی و فنی شامل مدیریت اجرای پروژه و طراحی نقشه های معماری ،تاسیساتی و سازه آماده همکاری می باشد .

چشم انداز (Vision):

تبدیل شدن به برترین برند توسعه دهنده کلان در صنعت ساختمان کشور تا سال 1410

ماموریت (Mission):

طراحی و اجرای سیستم کارآمد سنجش رضایت مشتری به منظور انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیازهای مشتریان

gilace.com